Aarbike Oy:n tietosuojaseloste

Turvaamme tietosi lakien ja asetusten mukaisesti. Päivitämme tätä selostetta tarvittaessa.

1. Rekisterin pitäjä

Aarbike Oy, (jäljempänä Aarbike)
Y: 2436329-5
Vaahteramäentie 10
04150 MARTINKYLÄ
Puh.050 556 6829

Tietosuojasta vastaa Satu Aarros.
Kyselyt tietosuojasta osoitteeseen satu@aarbike.fi

2. Rekisterin tarkoitus

Kutsumme rekisteriä nimellä Aarbiken asiakasrekisteri. Rekisterin henkilötietoihin on pääsy vain Aarbiken henkilöstöllä.
Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen Aarbiken kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen, lakeihin ja asetuksiin sekä Aarbiken oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoiminnan toiminnan edellytyksenä. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää kirjallisesti oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Nämä korjaukset, oikaisut ja pyynnöt tulee rekisteröidyn esittää kirjallisesti ja pyynnöstä todistettava henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet.

Rekisterin tietoja käytetään seuraavasti:
- Asiakassuhteiden ylläpitoon
- Tilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn
- Laskutukseen
- Asiakaspalveluun
- Tapahtumien järjestämiseen
- Aarbiken:n omaan markkinointiin
- Rekisterissä olevien oikeuksien toteuttamiseen

3. Mitä rekisteriin kerätään ja mistä tiedot saadaan?


Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koeajo-, vakuutus-, rahoitus- , laskutus- ja maksutapatiedot sekä mahdolliset markkinointiluvat. Tiedot Asiakkaiden edellisistä ja nykyisistä ajoneuvoista sekä ajoneuvojen mahdolliset huoltotiedot. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista aarbike.fi:n nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista. Asiakkaan tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään kaupanteon yhteydessä sekä ajoneuvojen tiedoista (Trafi).


4. Tietojen luovuttaminen

Tietoja käsitelee Aarbike Oy:ssä vain henkilöstö työtehtäviensä hoitamiseksi.
Henkilötietoja luovutetaan rekisterin ulkopuolelle vakuutus-, takuu- ja rekisteröinti asioihin liittyen. Tiedot siirtyvät kaupanteon yhteydessä myös kirjanpitoon. Takuutiedot luovutetaan eteenpäin maahantuojalle sekä laitevalmistajalle. Tietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, EU:n ulkopuolelle eikä muutoinkaan ulkopuolisille.
 
5. Suojaus

Tietoja säilytetään huolellisesti lain edellyttämällä tavalla. Manuaalinen aineisto: Liiketoiminnan kannalta välttämättömät, allekirjoitettavat ja kirjanpitovaatimusten mukaiset tiedot jotka ovat paperitulosteina säilytetään lukitussa tilassa. Atk:lla käsiteltävä aineisto: Tietokoneet joilla tietoja käsitellään on suojattu palomuurilla sekä ajantasaisella tietoturvalla. Koneille pääsy on estetty salasanoin ja tietojen käsittely edellyttää erillistä kirjautumista.  Käsittelyoikeudet ovat ainoastaan sellaisilla henkilöstöön kuuluvilla henkilöillä joilla työnsä perusteella on oikeus tietojen käsittelyyn.


 6. Säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkaan luvalla niin kauan kuin asiakassuhde katsotaan olevan aktiivinen sekä kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tässä mielessä osaa tiedoista säilytetään näiden lakien ja asetusten mukaisesti. Tiedot hävitetään säilytyksen päätyttyä pysyvällä tavalla.